Orta Boy Büyük Cevşen (Mealli)

HAYRAT NEŞRİYAT
%20
indirimli
70,00 TL
56,00 TL KDV
DAHİL
Diğer Ölçüler
Diğer Renkler
Kampanya
Ürün Etiketleri :
  • Ürün Bilgileri
  • Yorumlar (12)
  • Taksit Seçenekleri
  • Tavsiye Et
  • Resimler
  • TEKNİK BİLGİLER
    YAZAR
    HAYRAT NEŞRİYAT İLİM ARAŞTIRMA HEYETİ
    STOK KODU
    01 05 03 01
    KISA KODU
    MH0004
    BARKOD
    9789759023614
    KAĞIT CİNSİ
    MAMÜLLER
    EN / BOY
    16 X 24
    AĞIRLIK
    0,842

    ÖZELLİKLER
    • Hattat: Ahmet Hüsrev Altınbaşak
    • Baskı Rengi: 6 Renk Baskı
    • Sayfa Sayısı: 264 Sayfa (Mealiyle 528 Sayfa)
    • Cilt Tipi: Bez Kaplama Karton Kapak
    • Boy: Orta Boy
    • Ebat: En: 16cm. Boy: 24cm.
    • Meal: Mealli

    Kısaca Takdim

    Başta Peygamberimiz (sav) olmak üzere, Veysel Karanî Hz.lerinden, Abdülkadir Geylânî' Hz.lerine, Şah-ı Nakşibend'den Bedîüzzamân Hazretleri'ne kadar en seçkin maneviyât büyüklerinin dillerinden düşürmedikleri duâ, zikir, evrad, salavat ve münâcâtlar Büyük Cevşen adlı bu eserde derlendi. Mübarek gün ve gecelerde, mevlidlerde okuyabileceğiniz fazîletli sûreler de bu esere eklendi.

    Bir sayfa Arapça, hemen karşı sayfası ise Türkçe Meali şeklinde düzenlenmiştir. Bu şekilde okuduğunuz hazinenin manalarını da keşfedeceksiniz.

    Ahmed Hüsrev Efendi'nin yazıları net ve şirin, okunuşu kolay hattıyla basıldı. Hayrat Neşriyat İlmî Araştırma ve Tercüme Heyeti tarafından dilimize çevrildi.

    Önemi nedir? Nasıl Derlendi? İçerisinde Neler Bulunur?

    İnsanoğlu hayatı boyunca küçük-büyük pek çok musibete düçâr olmakta, ama bunların çoğundan kurtulamamaktadır. Bununla beraber sayamayacağımız kadar istekleri var, ama bunların pek çoğunu elde edememektedir.

    İşte musibetlere karşı âciz, istek ve arzularına karşı da fakir olan insan ekmeğe, suya muhtaç olduğu kadar Kadîr-i Mutlak’a yönelmeye, duâ etmeye de muhtaçtır.

    Kur’ân-ı Kerîm’de de, Allahü Teâlâ bizden, kendisine yönelmemizi ve duâ etmemizi istemekte, rahmet ve keremiyle bu duâlarımıza icâbet edeceğini bildirmektedir.

    İşte, en güzel duaların ve zikirlerin bulunduğu "Mealli Büyük Cevşen" diğer adıyla "Hizbü Envâri'l-Hakâikı'n-Nûriye" isimli bu eser, Rabbimize sunabileceğimiz en ehemmiyetli zikir ve duaları barındırmaktadır. Bediüzzaman Hz. leri tarafından Osmanlı’nın son dönem büyük evliyalarından olan, Ahmed Ziyaeddin Gümüşhânevi Hazretlerinin Mecmu’atü’l-Ahzab adlı meşhur duâ mecmuâsı ve Risale-i Nur gibi hakikatlerden derlediği bu eserde özetle şu bölümler bulunmaktadır.

    En çok bilinenler aşağıda 7 bölüm olarak özetlense de eserde 46 başlık altında sure, dua, evrad, münacat ve salavatlar bulunmaktadır. Tümünü daha aşağılarda bulunan içindekiler kısmından öğrenebilirsiniz.

    1. Bölümde, fazilet sevap ve feyiz cihetiyle önde olan sûreler bulunmaktadır. Birinci bölüm bir Yasin Kitabıdır.

    2. Bölümde, Peygamberimizin (asm) en büyük dualarından olan Allah'ın bin bir isminin içerisinde bulunduğu müstesna dua ve münacat olan Cevşenü'l Kebir bulunmaktadır. Bu büyük dua hakkında aşağılarda daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

    3. Bölümde, Şah-ı Nakşibend Hz.lerinin tanzim ettiği sırlar ve sevaplar ile dolu olan Evrad-ı Kudsiye bulunmaktadır. Bediüzzaman Hz. leri bu evradın yüz hasiyeti ve faydası bulunduğunu belirtir. Bu evradın büyük bir kısmı âyet ve hadislerdeki dualardan meydana gelmiştir.

    4. Bölümde, Başta Peygamberimizin (sav) olmak üzere, Veysel Karani, Abdulkadir Geylani Hz. leri gibi büyük kutup ve gavsların en mükemmel ve en cami' salâvatlarının toplandığı, Delaili'n-Nur bulunmaktadır.

    5. Bölümde, Hz. Osman'ın (ra) çeşitli ayetlerden dua niyetiyle tanzim ettiği Münacatü'l Kur'an bulunmaktadır. Bu evraddaki duâ cümleleri, doğrudan doğruya âyetteki ifâdelerden alınmıştır.

    6. Bölümde, Tahmidiye'den meydana gelmektedir. Geniş ve küllî hamdleri içine alan bu duanın, pek çok maddî ve manevî hastalığa da şifâ olduğu bilinmektedir. Hz. Ali (ra) efendimizin İsm-i Azam olarak tespit ettiği esmalar ile yapılan duadır.

    7. Bölümde, bulunan Hulasatü'l-Hülasa, Tevhidin delillerini ve mevcudatın şehâdetlerini ihtiva etmektedir. “Hiçbir şey yoktur ki Allah'ı tesbih etmemiş olsun” ayetinin bir nevi tefsiri olan “Hülasat-ul Hülasa” duası, kainattaki tüm mahlukatın tesbihlerini niyet ederek okunur.

    Kitaba adını veren Cevşen Duası

    Cevşenü’l-Kebîr, Peygamberimiz (asm)’ın, Cenâb-ı Hakk’a bin bir ismiyle yaptığı azîm ve çok şümullü bir münâcâttır.

    Cevşenü’l-Kebîr hakkında geniş izah için burayı tıklayınız

    Buraya tıklayarak hemen online olarak Cevşenü'l Kebir okuyabilirsiniz.

    Cevşen hakkında şunları da öğrenmek isteyebilirsiniz:
    ESER BOYLARI
    • Orta Boy - 16x24cm
    • Hafız Boy - 14x20cm
    • Çanta Boy - 12x17cm
    • Cep Boy - 9x14cm

    İÇİNDEKİLER
    • *- Nasuh tevbesi ile başlar
    • 1- Fatiha Sûresi
    • 2- Bakara Sûresi'nden (Elif-Lam-Mim)
    • 3- Âyete'l Kürsî
    • 4- Bakara Sûresi'nden (Amenerrasulü)
    • 5- Kehf Sûresi
    • 6- Yâ-sîn Sûresi
    • 7- Duhân Sûresi
    • 8- Fetih Sûresi
    • 9- Rahmân Sûresi
    • 10- Vâkıa Sûresi
    • 11- Haşir Sûresi'nden (La yestevi)
    • 12- Cum'a Sûresi
    • 13- Tahrîm Sûresi'nden
    • 14- Mülk (Tebareke) Sûresi
    • 15- Kıyâme Sûresi
    • 16- Nebe' (Amme) Sûresi
    • 17- Tekâsür Sûresi
    • 18- Fîl Sûresi
    • 19- Kureyş Sûresi
    • 20- Mâûn Sûresi
    • 21- Kevser Sûresi
    • 22- Kâfirûn Sûresi
    • 23- Nasr Sûresi
    • 24- Tebbet Sûresi
    • 25- İhlâs Sûresi
    • 26- Felak Sûresi
    • 27- Nâs Sûresi
    • 28- Hatim Duâsı
    • 29- Cevşenü'l Kebirin Faziletleri
    • 30- Cevşenü'l Kebir Duâsı Hakkında
    • 31- Cevşenü'l Kebir Duâsı
    • 32- Evrad-ı Kudsiyye
    • 33- Salavâtın Fazîletine Dâir Âyet ve Hadîsler
    • 34- Delâilü’n-Nûr
    • 35- Delâilü’n-Nûr’da Zikredilen Salavâtların Fazîletleri
    • 36- Sekine
    • 37- İsmi A‘zam Mertebesinde Bir Duâ
    • 38- Münâcât-ı Üveys el-Karanî
    • 39- Duâ-yı İsmi A‘zam
    • 40- Duâ-yı Tercümân-ı İsmi A‘zam
    • 41- Münâcâtü’l-Kur’ân
    • 42- Tahmîdiye
    • 43- Hulâsatü’l-Hulâsa
    • 44- Celcelûtiye’nin Mâhiyet ve Kıymeti
    • 45- Kasîde-i Celcelûtiye
    • 46- Münâcâtlar
    NEDEN HAYRAT KUR'ÂN-I KERİMİ?
    1- Hatasızdır:

    Hayrât Neşriyat'ın basmış olduğu Ahmed Hüsrev hattı Tevâfuklu Kur'an-ı Kerîm nüshaları, otoritelerce hatasızlığı tescilli ve Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Mısır Ezher Üniversitesi tarafından mühürlüdür. Ayrıca her basımdan sonra her cüz hafızlar tarafından yeniden kontrol edilmektedir.

    2- Mühürlüdür:

    Kur'an-ı Kerimlerimiz Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Mısır Ezher Üniversitesi tarafından mühürlüdür.

    3- Ticari amaç güdülmeden hazırlanmıştır:

    Ticari amaç güdülmediğinden yazılır yazılmaz hemen basılmamış, müslümanların daha kolay öğrenmesi ve daha kolay okuması için üzerinde tam 10 yıl çalışma yapılmıştır.

    4- Yarım asırlık bir çalışmanın ürünüdür:

    40 yıl yazım 10 yıl da baskıya hazırlama çalışmalarıyla birlikte tam 50 yıllık bir çalışmanın neticesidir.

    5- Basılırken Kur'ân-ı Kerîm'e layık olan hürmet gösterilir:

    Matbaamızda çalışanlar abdestsiz çalışmaz ve Kur'ân-ı Kerîm'e layık olan hürmeti gösterirler.

    Matbaamız kurulana kadar saman kağıda basılan Kur'ân-ı Kerîmler ilk defa Hayrat Neşriyat tarafından Kur'ân-ı Kerîme gösterilen ihtimamdan dolayı 1.Hamur kağıda basılmış ve o tarihten sonra bu anlayış değişmiştir.

    Matbaa temizliğinde kullanılan sular dahi, içerisine Kur'ân-ı Kerîmlerden dökülen mürekkepler tozlar vs. parçalardan dolayı şehir şebekesine karıştırılmamakta Hayrat Neşriyat tarafından yapılan ayrı bir alanda toprağa karıştırılmaktadır.

    6- En kolay okunan hat olması:

    Bütün dünyada en kolay öğrenilen ve okunan Kur'ân hattı olarak ün kazanmıştır.

    7- Tezhibleri:

    Her biri sanat harikası olan tezhibleri göz zevkine hitab etmektedir.

    8- Kalitesi:

    İplik dikişi, kaliteli telası ve şirazesi ayrıca sağlam mukavva kapağı ve 1.sınıf bez cildiyle kalite ve sağlamlığın adresidir.

    10- Lider Kuruluş:

    1985 yılında kurulan Hayrât Neşriyat, Kur'ân-ı Kerîm basımı noktasında Türkiye'nin lider kuruluşu olmakla beraber, dünyanın en büyük Kur'ân-ı Kerîm matbaa tesislerinden birine sahiptir. Türkiye’nin her bölgesinde pazarlamacıları ve binlerce satış noktası bulunmaktadır.

    Hayrât Neşriyat, İstanbul genel merkez ve Isparta matbaa tesisinde toplam 15.000 m2'lik bir alanda hizmet vermektedir. 700'den fazla eser çeşidini Kur'ân âşıklarının istifadesine sunmaktadır.

    İhracat sahası, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın dört bir yanını kapsamaktadır. Türkiye ve dünyada gerçekleştirilen -özellikle Frankfurt ve Kahire kitap fuarları gibi- dünyanın en büyük fuarlarının sürekli katılımcısıdır.

    Kısaca kurumsal bir firma ile muhatap olmanın birçok avantajını yaşarsınız.

    VİDEOLAR
    Hayrat Neşriyat Tanıtım Filmi
    Hayrat Neşriyat Matbaa Tesisleri TRT Ana Haberde (Canlı)
    Hayrat Neşriyat Matbaa Tesisleri TRT Ana Haberde
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.