x Hediye Kupon Kazandınız Kupon kodunuzu almak için aşağıdaki butona tıklayınız. Hediye Kodunu Gör
benim seccadem

İzmirli İsmail Hakkı Düşüncesinde İmam Gazali

SÜEDA YAYINLARI
%20
indirimli
Liste Fiyatı: 55,00 TL
44,00 TL KDV
DAHİL
Diğer Ölçüler
Diğer Renkler
Hızlı Teslimat: 36 saatte kargoda
Kargo ücreti için tıklayın
superHizli.png (2 KB)
guvenli.png (2 KB)
iade.png (2 KB)
yerliUretim.png (3 KB)
Toplu Al, İndirim Fırsatını Yakala!
5 -9 Adet Ekle, Sepette %5 İndirim
10 -49 Adet Ekle, Sepette %7 İndirim
50 -1000 Adet Ekle, Sepette %10 İndirim

Toplu alım indirimi nasıl oluyor?

Tüm kampanyaları görmek için tıklayın.

Kampanya
Ürün Etiketleri:
 • Ürün Bilgileri
 • Yorumlar (3)
 • Taksit Seçenekleri
 • Alışveriş Kredisi
 • Tavsiye Et
 • Resimler
 • Video
 • TEKNİK BİLGİLER
  YAZAR
  MUHLİS KÖRPE
  STOK KODU
  04 01 01 64
  KISA KODU
  SB0054
  BARKOD
  9786056627569
  KAĞIT CİNSİ
  KÜLTÜREL KİTAPLAR
  EN / BOY
  13,5 X 21
  AĞIRLIK
  0,115

  ÖZELLİKLER
  • Sayfa Sayısı: 128 Sayfa
  • Cilt: 1. sınıf sert karton kapak

  ARKA KAPAK YAZISI

  Bu çalışmada öncelikle oluşan yeni şartlar karşısında İslâm mütefekkirlerinin nasıl okunması gerektiğini, son dönem Osmanlı aydını olan İzmirli’nin, Gazzâli değerlendirmesini, yeni bir ilm-i kelâm ihtiyacını savunan İzmirli’nin, bu düşüncesinin meşruiyyetini sağlayacak tarihî zemini izah etmek gerekmektedir. İzmirli’nin Cerîde-i ilmiye bağlamında yazıları ile diğer makale ve eserlerinden de yararlanılmıştır. Bu çalışmanın giriş ve iki ana bölümünde İzmirli’nin, Gazzâlî hakkındaki değerlendirmeleri araştırılmıştır.

  ÖZGEÇMİŞ

  1974 yılında Aydın’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Aydın’da tamamladı. 2000 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik- Mimarlık Fakültesi Maden Mühendisliğini bitirdi. 2016 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde İzmirli İsmail Hakkı Düşüncesinde Gazzâlî -Ceride-i İlmiye Bağlamında- isimli tez konusu ile Temel İslam Bilimleri Kelam Ana Bilim Dalında Yüksek Lisansını tamamladı. Halen Osmanlı Türkçesi Eğitici Kursları vermektedir.

  TAKDİM

  İslam düşünce tarihinde, hatta insanlık düşünce tarihinde bir dönüm noktası olan Huccetu’l-İslam İmam Gazzâlî Hazretlerinin şahsiyeti, ilmî değeri ve görüşleri hakkında bilgi veren İzmirli İsmail Hakkı Düşüncesinde Gazzâlî isimli eserini neşir hayatına kazandırmaktan dolayı mesruruz.

  Malum olduğu üzere âlimler ve mütefekkirler milletlerin ve hassaten hayat sürdükleri dönemin kandilleridir. Bu mümtaz şahsiyetleri tanımak, hayatlarını ve düşüncelerini bilmek, âdeta onların ruhunu görmek demektir. Onların ruhunu görmek ise, yaşadıkları çağın ruhunu doğru okuyabilmek anlamına gelmektedir.

  İslam âlimleri ve mütefekkirlerinden birisi de hiç şüphesiz İmam Gazzâlî Hazretleridir. Onun hayatı, dikkat edilmesi ve ibret alınması gereken bir levhadır. Çünkü bu mümtaz şahsiyetin hayatı, İslam âlimlerin hayatından çok farklıdır.

  Önümüzü aydınlatacak geriye dönük bu tarz çalışmaların artması temennisiyle, elinizdeki bu eserin faydaya müncer olmasını dua ve niyaz ederiz.

  ÖNSÖZ

  Batının hızla yükseldiği 19. yüzyılda gerileme nedenlerini sorgulayan son dönem Osmanlı aydınları, karşılaştığı problemleri genellikle batıya dönük olarak çözüme kavuşturmaya çalışmıştır. Bu dönemde Yunan felsefesinden farklı olan batı felsefesinin de İslâm coğrafyasında etkilerini gören İslâm düşünürleri bu yeni durum karşısında farklı tavırlar sergilemeye başlamışlardır. Kimileri batı felsefesinin aynen alınması taraftarı iken kimileri de tamamen reddetme eğilimi göstermektedirler. Bazıları da batı felsefesinin İslâm diniyle uyumlu olan taraflarının alınmasını, zıt olan kısımlarının ise delillerle reddedilmesi gerektiğini düşünmektedir.

  İsmail Hakkı İzmirli, son grubun içinde yer alan mütefekkirler arasında görülmektedir. İzmirli, Batı felsefesi karşısında müteahhirîn kelâm yöntemleriyle İslâm dinini savunmanın yetersiz olduğu kanaatini taşımaktadır. O, yeni bir ilm-i kelâma ihtiyaç olduğunu düşünmektedir. Artık skolastik müdafaa yerine metodik bir savunma yapılması gerektiğini öngörmektedir. İzmirli, batı felsefesinin araştırılarak İslâm diniyle uyum arz eden prensiplerini delille almak ve zıt yönlerini de delil ile reddetmek gerektiğini düşünmektedir.

  İzmirli, müteahhirîn kelâmının tarihi değerini kabul etmekle beraber, ilmi değerini kaybettiğini düşünmektedir. Çünkü Yunan felsefesi yerini batı felsefesine bırakmıştır. Bundan dolayı Yunan felsefesi ilkeleriyle savunma yapan kelâm disiplininin yetersiz olduğunu, batı felsefesinin prensiplerinin kelâma ithal edilmesi gerektiğini savunmaktadır. İzmirli, bu düşüncelerine gelebilecek itirazları en aza indirebilmek ve düşüncesinin meşruiyetini temin etmek için benzer yenilikleri teklif eden İslâm mütefekkirlerini özellikle Gazzâlî’yi örnek göstermektedir. Bu gayeyle İslâm düşünce tarihinde önemli etkileri bulunan İslâm mütefekkirlerinin hayatlarını makaleler halinde özellikle Cerîde-i İlmiye Dergisinde tanıtmaya başladığı görülmektedir.

  İzmirli, çağın ruhunu yakalamanın önemli bir yolunun da o çağda yaşamış âlimlerin ve mütefekkirlerin tanınmasıyla mümkün görmektedir. İslâm âlimlerinin hakikati keşfetme uğrunda orijinal sayılabilecek pek çok fikir ortaya attığını, bu yolda birçok fikrî mücadelelerde bulunduklarını, düşüncede hayret verici bir yetenek sergilediklerini düşünen İzmirli, bu mütefekkirlerin son dönem Osmanlı tarafından pek bilinmediğini düşünmektedir. Hakikati araştırma yolunda yegâne yolları nazar ve istidlal olan İslâm âlimlerinin hakikati nefsü’l-emre uygun buldukları zaman kabul ettiklerini, bu konuda fikir hürriyetine son derece önem verdiklerinden dolayı çok farklı yollardan hakikate gittiklerini ve yeni fikirler, yeni çıkarımlar elde ettiklerini ifade etmektedir.

  Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküş süreciyle birlikte toplumda görülen ilmî, dinî, siyasî, iktisadî, ahlakî zafiyetleri gidermek isteyen İzmirli, İslâm düşünce tarihinin kurucu metinlerini telif eden mütefekkirlerin özellikle Gazzâlî’nin Osmanlı aydınları tarafından güncel bir dille okunmadığını ve bilinmediğini düşünmektedir. İzmirli, güncel bir okumayla İslâm mütefekkirlerini Osmanlı aydınına tanıtmak ve halkın düşünce ve amelî dindarlıktaki hatalarını giderebilmek adına Osmanlı’nın son İslâm akademisi denilen Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin resmi yayın organı olan Cerîde-i İlmiye Dergisinde yirmi üç sayıda Gazzâlî’yi tanıtmaya çalışmıştır.

  Bu çalışmada öncelikle oluşan yeni şartlar karşısında İslâm mütefekkirlerinin nasıl okunması gerektiğini, son dönem Osmanlı aydını olan İzmirli’nin, Gazzâli değerlendirmesini, yeni bir ilm-i kelâm ihtiyacını savunan İzmirli’nin, bu düşüncesinin meşruiyyetini sağlayacak tarihî zemini izah etmek gerekmektedir. İzmirli’nin Cerîde-i ilmiye bağlamında yazıları ile diğer makale ve eserlerinden de yararlanılmıştır. Bu çalışmanın giriş ve iki ana bölümünde İzmirli’nin, Gazzâlî hakkındaki değerlendirmeleri araştırılmıştır.

  Giriş bölümünde İzmirli’nin hayatı, yetiştiği çevre, ilmî şahsiyeti ve kelâm yöntemi ele alınmaktadır. Birinci bölümde Gazzâlî’den önce kelâm ilmi, Gazzâlî ve kelâm ilmi, Gazzâlî ve felsefe, Gazzâlî ve bazı felsefî ekoller incelenmekdir. İkinci bölümde Gazzâlî ve Bâtınîlik, Gazzâlî’den önce Bâtınîlik, Gazzâlî’nin tasavvufa yönelişi, Gazzâlî’nin Selefe yönelmesi başlıkları araştırılmaktadır. Sonuç bölümünde ise İzmirli’nin, Gazzâlî hakkındaki değerlendirmelerine yer verilmektedir.

  İÇİNDEKİLER
  • ** 128 Sayfa
  • İÇİNDEKİLER
  • KISALTMALAR
  • TAKDİM
  • ÖNSÖZ
  • GİRİŞ
  • A- İZMİRLİ İSMAİL HAKKI’NIN HAYATI
  • B- YETİŞTİĞİ ÇEVRE
  • C- İLMÎ ŞAHSİYETİ VE ESERLERİ
  • D- KELÂM YÖNTEMİ
  • E- CERÎDE-İ İLMİYE

  • I. BÖLÜM - İZMİRLİ İSMAİL HAKKI’YA GÖRE GAZZÂLÎ VE KELÂM İLMİ
  • A- GAZZÂLÎ’DEN ÖNCE KELÂM İLMİ
  • 1. Hz. Peygamber Dönemi
  • 2. Selef Dönemi
  • 2.1. İcmal Dönemi
  • 2.2. Tafsil Dönemi
  • 3. Mütekellimler Dönemi
  • 3.1. Birinci Safha
  • 3.2. İkinci Safha
  • B- GAZZÂLÎ VE KELÂM İLMİ
  • C- GAZZÂLÎ VE FELSEFE
  • 1. Felsefî Hareket Devresi
  • 2. Tercüme Devri
  • 3. Felsefe Okulları Dönemi
  • D- GAZZÂLÎ VE BAZI FELSEFÎ EKOLLER
  • 1. Dehriyyun
  • 2. Tabiîyyun
  • 3. İlâhiyyun

  • II. BÖLÜM - İZMİRLİ İSMAİL HAKKI’YA GÖRE İMAM GAZZÂLÎ VE TASAVVUF
  • A- GAZZÂLÎ’NİN TASAVVUFA YÖNELMESİ
  • A- 1. GAZZÂLÎ’DEN ÖNCE TASAVVUF
  • B- GAZZÂLÎ VE BÂTINÎLİK
  • B- 1. GAZZÂLÎ’DEN ÖNCE BÂTINÎLİK
  • C- GAZZÂLÎ’NİN SELEFE YÖNELMESİ
  • SONUÇ
  • KAYNAKÇA
  • EKLER
 • Alışveriş Kredisi Nedir?

  Alışveriş Kredisi; Kuveyt Türk'te hesabınız varsa ve sitemizden ödeme aşamasına geldiyseniz, 70.000 TL'ye kadar olan harcamalarınızı 36 ay vadeye bölebileceğiniz bir kredi türüdür.

  Nasıl kullanırım?

  1
  Sepetini oluştur

  Almak istediğiniz ürünleri sepete ekleyin

  2
  Ödeme sayfasında Alışveriş Kredisi’ni seç ve siparişi tamamla

  Kuveyt Türk'te hesabınız varsa ödeme sayfasında Alışveriş Kredisi seçeneğini seçin ve siparişi tamamlayın. Açılan penceredeki QR Kodu Kuveyt Türk Mobil Uygulaması ile okutun.

  3
  Başvurunu tamamla

  Başvuru için gerekli bilgileri eksiksiz doldurun.
  Çıkan sözleşmeleri onaylayıp başvurunuzu tamamlayın.

  İşte bu kadar!

  Krediniz anında onaylanır, siparişiniz size en kısa sürede ulaştırılmak üzere hazırlanmaya başlanır.

  Nasıl yapabilirim (Video - 2 dk.)

  2 dk. süren videomuzu izleyerek nasıl yapacağınızı kolayca öğrenebilirsiniz...

 • {{EMBED}}
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.