Mobil Uygulamalarımız Çıktı!
10 TL İNDİRİM!
(uygulama ile verilen 50 TL ve üzeri ilk siparişe özel)
İncele
x

Hafız Boy Karşılıklı Muhtasar Mealli Kur'an (Mühürlü)

HAYRAT NEŞRİYAT
%20
indirimli
Üretici Liste Fiyatı: 175,00 TL
140,00 TL KDV
DAHİL
Diğer Ölçüler
Diğer Renkler
Kargo : 150 TL’ye kadar siparişlerde 21 TL. / 150-300 TL arası 18 TL.
Tüm siparişler 24 saatte kargoda!
superHizli.png (2 KB)
kargBedeava.png (2 KB)
guvenli.png (2 KB)
iade.png (2 KB)
yerliUretim.png (3 KB)
Toplu Al, İndirim Fırsatını Yakala!
5 -9 Adet Ekle, Sepette %5 İndirim
10 -49 Adet Ekle, Sepette %10 İndirim
50 -1000 Adet Ekle, Sepette %15 İndirim
Kampanya
 • Ürün Bilgileri
 • Yorumlar (0)
 • Taksit Seçenekleri
 • Tavsiye Et
 • Resimler
 • TEKNİK BİLGİLER
  HATTAT
  AHMED HUSREV ALTINBAŞAK
  STOK KODU
  01 03 24 04
  KISA KODU
  KM0278
  BARKOD
  9786051935195
  KAĞIT CİNSİ
  MAMÜLLER
  EN / BOY
  14 X 20
  AĞIRLIK
  0,97

  ÖZELLİKLER
  • Mühür: Diyanet İşlerinden Mühürlü
  • Sayfa Düzeni:Bir sayfa Arapça Kur'ân metni, hemen karşı sayfada Türkçe meali ve alt tarafında muteber tefsir kitaplarından haşiyeler (dipnotlar) yer alır.
  • Sayfa Sayısı: 676 Sayfa (604 sayfa Kur'ân-ı Kerim Meali, 72 sayfa diğer bilgiler)
  • Renk: Bordo
  • Cilt Tipi: Ciltli
  • Kur'an Tertibi: Hafız Osman Hattıyla yazılmış olan Mushaf-ı Şerif'in tertibine uygun olarak Ayet-Berkenar, Medd'li Kasr'lı olarak hazırlanmıştır.
  • Açıklama: Her sayfada sûre ismi ve kaçıncı cüz olduğunu yazan sayfa fihristi mevcuttur.
  MEALİMİZİ KISACA TANIYALIM
  Meal Hazırlanırken Dikkat edilen Hususlar

  Bu çalışmamızın her safhasında mu‘teber tefsir kitablarından istifâde ettik. Bu kaynaklarda bulamadığımız hiçbir nükteyi, parantez içinde dahi olsa ifâde etmemeye ihtimam gösterdik. İ‘tikādî mes’elelerde ehl-i sünnet görüşlerini nazara vermeye ve bu kaviller arasındaki önceliğe, hem aynı makamda daha tenzîhî bulduğumuz kavli tercîh etmeye dikkat ettik. Anlaşılması müşkil ve yanlış anlamaya müsâid bazı âyetlerin kısa îzahları, tefsirlerin asıl nüshalarından iktibâs edilerek hâşiyelere derc edildi ve herbirinin kaynakları gösterildi. Birtakım ıstılâhların ma‘nâları, hem tefsirlerden hem de ilmî eserlerden bil-istifâde hulâsaten verilmeye çalışıldı. Kezâ, nâsih ve mensuh âyetlerle, fıkha ve muâmelâta müteallik bazı âyetlerin kısa îzahları ihtiyaç nisbetinde kaynaklardan iktibâs edildi. Kelimelerin açıklamaları yapılırken mücerred ma‘nâlarından ziyâde, metin içerisinde yüklendikleri ma‘nâlar hissettirilmeye çalışıldı.

  Meali Kim Hazırladı?

  Neşriyâtımızın bünyesinde bulunan İlmî Araştırma Merkezi nezâretinde on yıla yakın süren bu çalışma, gerek yurt içindeki muhtelif İlâhiyât Fakültelerinden ve şark medreselerinden, gerekse yurt dışındaki Câmi‘ü’l-Ezher gibi dînî eğitim veren üniversitelerden ve medreselerden me’zun olan on kişilik bir hey’et tarafından yapıldı.

  İstişâre esas tutularak, hey’et hâlinde hazırlanan bu nihâî metin, son olarak ilâhiyât, edebiyat, târih, psikoloji, pedagoji, eğitim, mühendislik, teknik eğitim, tıb, iktisad, hukuk, siyasal, güzel san‘atlar gibi çok farklı meslek ve ihtisaslara sâhib, ricâlen nisâen oldukça kalabalık bir hey’etin baştan sona ciddî tedkik ve iştirâkiyle, görüşlerinden istifâde edilerek bir yıla yakın bir süre içinde redakte edildi.

  İÇİNDEKİLER
  • 1- TAKDİM
  • 2- MUKADDEME
  • 3- MEFHÛM İNDEKSİ
  • 4- ŞAHIS VE YER İNDEKSİ
  • 5- HAŞİYE İNDEKSİ
  • 6- SÛRE FİHRİSTİ
  • 7- ALFABETİK FİHRİST
  • 8- SECAVENDLER HAKKINDA İZAHAT
  • 9- HATİM DUASI (ARAPÇA VE TÜRKÇE)
  • 10- KUR'ÂN-I KERİM, TÜRKÇE MEALİ VE TEFSİR DİPNOTLARI

  ESER BOYLARI
  • Orta Boy - 16x24cm
  • Hafız Boy - 14x21cm

  BU MEÂLİN HAZIRLANMASINDA İSTİFÂDE EDİLEN ESERLER
  • 1- Ahkâmu’l-Kur’ân, el-Cessâs, 1985, Beyrut
  • 2- Asâ-yı Mûsâ, Bedîüzzaman Saîd Nursî, (Osmanlı-ca esas nüsha)
  • 3- Barla Lâhikası, Bedîüzzaman Saîd Nursî, (Osman-lıca nüsha)
  • 4- Dîvân-ı Harb-i Örfî, Bedîüzzaman Saîd Nursî, (Os¬man¬lıca esas nüsha)
  • 5- el-Fütûhâtü’l-İlâhiyye, Hâşiyetü’l-Cemel (Celâ-leyn Şerhi), Süleyman b. Ömer el-Acîlî (el-Ce-mel), Beyrut, 1996
  • 6- Emirdağ Lâhikası I-II, Bedîüzzaman Saîd Nursî, (Osmanlıca nüsha)
  • 7- Fahruddîn, er-Râzî, Tefsîrü’l-Kebîr ve Mefâtîhu’l-Ğayb, 1995, Beyrut
  • 8- Gençlik Rehberi, Bedîüzzaman Saîd Nursî, (Os-man¬lıca esas nüsha)
  • 9- Hak Dini Kur’ân Dili, Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Eser Yayınları, 1971
  • 10- Hanımlar Rehberi, Bedîüzzaman Saîd Nursî, (Os-manlıca esas nüsha)
  • 11- İşârâtü’l-İ‘câz, Bedîüzzaman Saîd Nursî, (Osman-lıca esas nüsha)
  • 12- Kastamonu Lâhikası, Bedîüzzaman Saîd Nursî, (Osmanlıca nüsha)
  • 13- Kenzü’l-Ummâl, Ali el-Muttakī, Beyrut, 1989
  • 14- Kur’ân-ı Kerîm’in Türkçe Meâl-i Âlîsi ve Tefsîri, Bilmen Yayınevi, 1996
  • 15- Kur’ân-ı Kerîm’in Fazîletleri ve Okunma Kāide-leri, İsmâil Karaçam, 1976
  • 16- Kurtubî, El-Câmi‘ li-Ahkâmi’l-Kur’ân, 1995, Beyrut
  • 17- Lem‘alar, Bedîüzzaman Saîd Nursî, (Osmanlıca esas nüsha)
  • 18- Mektûbât, Bedîüzzaman Saîd Nursî, (Osmanlıca esas nüsha)
  • 19- Mesnevî-i Nûriye, Bedîüzzaman Saîd Nursî, (Os-manlıca esas nüsha)
  • 20- Muhtasar’u Tefsîr-i İbn-i Kesîr, İhtisâr eden : Muhammed Ali es-Sabûnî, Şam, 1989
  • 21- Rumûzât-ı Semâniye, Bedîüzzaman Saîd Nursî, (Osmanlıca esas nüsha)
  • 22- Sadler, T. W. , Langman’s Medical Embryology, Seventh Edition, 1995 USA
  • 23- Sikke-i Tasdîk-ı Gaybî, Bedîüzzaman Saîd Nursî, (Osmanlıca esas nüsha)
  • 24- Sözler, Bedîüzzaman Saîd Nursî, (Osmanlıca esas nüsha)
  • 25- Sûalli Cevablı Tecvid, Hâfız Muhammed Nûri, 1331 Dersâadet
  • 26- Şuâ‘lar, Bedîüzzaman Saîd Nursî, (Osmanlıca esas nüsha)
  • 27- Tefsîru’l-Beyzâvî (Envâru’t-Tenzîl ve Esrâru’t-Te’vîl), Abdullah b. Ömer b. Muhammed eş-Şîrâ-zî el-Beyzâvî, Beyrut, 1999
  • 28- Tefsîru’n-Nesefî (Medârikü’t-Tenzîl ve Hakāi-ku’t-Te’vîl), Abdullah b. Ahmed en-Nesefî, Bey-rut, 1996
  • 29- Tılsımlar, Bedîüzzaman Saîd Nursî, (Osmanlıca esas nüsha)
  • 30- Zülfikār, Bedîüzzaman Saîd Nursî, (Osmanlıca esas nüsha)

  DAHA FAZLA BİLGİ

  GÜVENCELERİNİZ
  • Tüketici haklarına saygılıyız, kullanıcı memnuniyeti odaklı ve yasalara uygun hareket ederiz.
  • Sitemizdeki ürünlerin tamamı %100 orjinaldir.
  • Destek ekibimiz mesai saatleri içerisinde memnuniyetinizi sağlamak için ellerinden geleni yaparlar. (0850 333 99 66)
  • 128 bit SSL Sertifikası ile ödemeleriniz 128 bit şifre ile uluslararası bir sertifikasyon tarafından korunmaktadır.
  • Tüm bankalara ait 3d Koruma sistemi entegresi ile kendi bankanız tarafından ilave bir koruma altındasınız.
  • Kişisel verilerinizi güvenli bir şekilde saklar, korur ve asla izniniz dışında kullanmayız.
  • 14 günlük Cayma hakkınızı hiçbir problemle karşılaşmadan ve yasalara uygun olarak kullanabilirsiniz.

  NEDEN HAYRAT KUR'ÂN-I KERİMİ?
  1- Hatasızdır:

  Hayrât Neşriyat'ın basmış olduğu Ahmed Hüsrev hattı Tevâfuklu Kur'an-ı Kerîm nüshaları, otoritelerce hatasızlığı tescilli ve Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Mısır Ezher Üniversitesi tarafından mühürlüdür. Ayrıca her basımdan sonra her cüz hafızlar tarafından yeniden kontrol edilmektedir.

  2- Mühürlüdür:

  Kur'an-ı Kerimlerimiz Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Mısır Ezher Üniversitesi tarafından mühürlüdür.

  3- Ticari amaç güdülmeden hazırlanmıştır:

  Ticari amaç güdülmediğinden yazılır yazılmaz hemen basılmamış, müslümanların daha kolay öğrenmesi ve daha kolay okuması için üzerinde tam 10 yıl çalışma yapılmıştır.

  4- Yarım asırlık bir çalışmanın ürünüdür:

  40 yıl yazım 10 yıl da baskıya hazırlama çalışmalarıyla birlikte tam 50 yıllık bir çalışmanın neticesidir.

  5- Basılırken Kur'ân-ı Kerîm'e layık olan hürmet gösterilir:

  Matbaamızda çalışanlar abdestsiz çalışmaz ve Kur'ân-ı Kerîm'e layık olan hürmeti gösterirler.

  Matbaamız kurulana kadar saman kağıda basılan Kur'ân-ı Kerîmler ilk defa Hayrat Neşriyat tarafından Kur'ân-ı Kerîme gösterilen ihtimamdan dolayı 1.Hamur kağıda basılmış ve o tarihten sonra bu anlayış değişmiştir.

  Matbaa temizliğinde kullanılan sular dahi, içerisine Kur'ân-ı Kerîmlerden dökülen mürekkepler tozlar vs. parçalardan dolayı şehir şebekesine karıştırılmamakta Hayrat Neşriyat tarafından yapılan ayrı bir alanda toprağa karıştırılmaktadır.

  6- En kolay okunan hat olması:

  Bütün dünyada en kolay öğrenilen ve okunan Kur'ân hattı olarak ün kazanmıştır.

  7- Tezhibleri:

  Her biri sanat harikası olan tezhibleri göz zevkine hitab etmektedir.

  8- Kalitesi:

  İplik dikişi, kaliteli telası ve şirazesi ayrıca sağlam mukavva kapağı ve 1.sınıf bez cildiyle kalite ve sağlamlığın adresidir.

  10- Lider Kuruluş:

  1985 yılında kurulan Hayrât Neşriyat, Kur'ân-ı Kerîm basımı noktasında Türkiye'nin lider kuruluşu olmakla beraber, dünyanın en büyük Kur'ân-ı Kerîm matbaa tesislerinden birine sahiptir. Türkiye’nin her bölgesinde pazarlamacıları ve binlerce satış noktası bulunmaktadır.

  Hayrât Neşriyat, İstanbul genel merkez ve Isparta matbaa tesisinde toplam 15.000 m2'lik bir alanda hizmet vermektedir. 700'den fazla eser çeşidini Kur'ân âşıklarının istifadesine sunmaktadır.

  İhracat sahası, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın dört bir yanını kapsamaktadır. Türkiye ve dünyada gerçekleştirilen -özellikle Frankfurt ve Kahire kitap fuarları gibi- dünyanın en büyük fuarlarının sürekli katılımcısıdır.

  Kısaca kurumsal bir firma ile muhatap olmanın birçok avantajını yaşarsınız.

  VİDEOLAR
  Hayrat Neşriyat Tanıtım Filmi
  Hayrat Neşriyat Matbaa Tesisleri TRT Ana Haberde (Canlı)
  Hayrat Neşriyat Matbaa Tesisleri TRT Ana Haberde
Ölçü Tablosu
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.