14,00 TL
11,20 TL
Piyasa Fiyatı: 12,96 TL+ KDV
Fiyatı: 2,07 TL+ KDV
Kdv Dahil Fiyatı: 11,20 TL
Taksitli: 1,87 TLTaksit Sayısı 6
 • ARAS KARGO: 7,90 TL - (150 TL ÜZERİ KARGO BEDAVA)
 • MNG KARGO: 7,90 TL - (150 TL ÜZERİ KARGO BEDAVA)

  TEKNİK BİLGİLER
  • YAZAR
  • STOK KODU
  • KISA KODU
  • BARKOD
  • KAĞIT CİNSİ
  • KOLİ ADEDİ
  • AĞIRLIK
  • EN / BOY
  • :
  • :
  • :
  • :
  • :
  • :
  • :
  • :
  • ENES ÇALIK
  • 04 01 01 62
  • SB0052
  • 9786056627576
  • 112
  • 0,149
  • 13,6 X 21
  TANITIM

  Merhum Ebu Gudde İmam-ı A'zam'dan (ra) nakille, "Âlimlerin güzelliklerini anlatan hikâyeler bana fıkhın birçok meselesinden daha sevimli gelir. Çünkü bu hikayeler bize âlimlerin edeb ve ahkamını öğretir" demiştir.

  Yıllardır bir kısım kitap ve filmlerde, tarihte olmayan, yaşamamış kimselerin yalancı hayatlarıyla şekillenen dünyalarımızı, kendi içimizden, gerçekten yaşamış ve gerçek hayatlarıyla bizlere rehber olacak bu kutlu insanların hayatlarından gerçek manada istifade ederek yeniden şekillendirmemiz gerekmektedir. İslam büyüklerimizin o güzellikleriyle, hayatımıza çekidüzen vermek hepimiz için zaruri olup, kendimizin ve evlatlarımızın daha güzel yetişmelerine vesile olacaktır inşallah.

  Bu çalışma İslam büyüklerinin yaşanmış binlerle kıssalarından seçilmiş küçük bir buket gibi sizlere sunulmuştur. O dünyadan bir damla hükmündedir. Sadığımız hayırlardan bir kısmına vesile olması ümidiyle...

  İÇİNDEKİLER
  • ** 168 Sayfa
  • MUHTEVİYÂT
  • ÖNSÖZ
  • Zeynelabidin (ra) (v.95)
  • Ömer b. Abdülazîz (ra) (v.101)
  • İmam Muhammed Bâkır (ra) (v.113)
  • Zeyd b. Ali (ra) (v.122)
  • İbn Şihab Ez-Zühri (ra) (v.124)
  • İmam A’zam (ra) (v.150)
  • İmam Züfer (ra) (v.158)
  • İbrahim b. Edhem (ks) (v.162)
  • Dâvûd-i Tâî (ks) (v.165)
  • Şakîk-i Belhî’nin (ks) (v.174)
  • İmam Mâlik (ra) (v.179)
  • İmam Ebû Yusuf (ra) (v.180)
  • Abdullah b. Mübârek (ra) (v.181)
  • Fudayl b. İyâz (ks) (v.187)
  • İmam Muhammed (ra) (v.189)
  • Ma’rûf-i Kerhi (ra) (v.200)
  • İmam Şafii (ra) (v.204)
  • Bişr-i Hafi (ks) (v.227)
  • Yahyâ b. Main (ra) (v.233)
  • Ali el-Medîni (ra) (v.234)
  • Ebû Muhammed Cafer b. Mübeşşir es-Sekafi (ra) (v.234)
  • İmam Ahmed b. Hanbel (ra) (v.241)
  • Serî-i Sakati (ra) (v.253)
  • İmam Buhâri (ra) (v.256)
  • Muhammed b. Yahyâ ez-Zühlî (ks) (v.258)
  • İmam Müslim (ra) (v.261)
  • Bayezid-i Bestami (ks) (v.261)
  • İmam Ebû Dâvûd (ra) (v.275)
  • Yakup b. Süfyan el Farisi (ra) (v.277)
  • İmam Tirmîzi (ra) (v.279)
  • Cüneyd-i Bağdadi (ra) (v.298)
  • İmam Taberî (ra) (v.310)
  • İmam Taberani (ra) (v.360)
  • İmam Hâkim (ra) (v.405)
  • Ebu’l-Hasen-i Harakâni (ks) (v.425)
  • Ebû Nuaym (ra) (v.430)
  • Birûni (ks) (v. 439)
  • Hatib el-Bağdadi (ra) (v.463)
  • Muhammed b. Ali ed-Deccaci (ra) (v. 463)
  • İmam Gazâli (ra) (v.505)
  • Kadı İyâz (ks) (v.544)
  • Abdülkâdir Geylani (ks) (v.562)
  • İbn Asâkir (ra) (v.571)
  • Hayat el-Harrâni (ks) (581)
  • İbnü’l Cevzi (ra) (v.597)
  • Hâfız Abdulğani Makdisi (ks) (v.629)
  • Kurtûbi (ra) (v.671)
  • Mevlânâ (ra) (v.672)
  • İmam Nevevî (ra) (v.676)
  • İbn Âkil (ra) (v.698)
  • Nesefî (ra) (v.710)
  • Yunus Emre (ks) (v.720)
  • Şah-ı Nakşibendi (ks) (v.791)
  • Sa’deddin Taftazâni (ra) (v.791)
  • Somuncu Baba (ks) (v.815)
  • Molla Fenâri (ra) (v.834)
  • İbn Hacer Askalâni (ra) (v.852)
  • Molla Gürânî (ks) (v.894)
  • İmam Celaleddin ed-Devani Eş Şirazi (ks) (v.918)
  • Zenbilli Ali Efendi (ks) (v.932)
  • Beşiktaşlı Şeyh Yahyâ Efendi (ks) (v.977)
  • Şeyhülislâm Ebussu’ûd Efendi (ra) (v.982)
  • Azîz Mahmud Hüdâyî (ks) (v.1038)
  • Şah Veliyullah Dehlevî (ra) (v.1176)
  • Şevkânî (ra) (v.1250)
  • Mevlâna Hâlid-i Bağdâdi (ra) (v.1252)
  • Terzi Baba (ks) (v.1264)
  • Zâhid el-Kevserî (ra) (v.1370)
  • Bedîüzzaman Said-i Nursi (ra) (v.1379)
  • Ahmed Hüsrev Altınbaşak (ra) (v.1397)
  • Gönenli Mehmet Efendi (ra) (v.1412)
  • KAYNAKÇA