Mobil Uygulamalarımız Çıktı!
10 TL İNDİRİM!
(uygulama ile verilen 50 TL ve üzeri ilk siparişe özel)
İncele
x
%20
indirimli
Üretici Liste Fiyatı: 105,00 TL
84,00 TL KDV
DAHİL
Diğer Ölçüler
Diğer Renkler
Kampanya
Ürün Etiketleri:
 • Ürün Bilgileri
 • Yorumlar (1)
 • Taksit Seçenekleri
 • Tavsiye Et
 • Resimler
 • Video
 • TEKNİK BİLGİLER
  YAZAR
  SÜEDA İLİM ARAŞTIRMA HEYETİ
  STOK KODU
  04 01 01 06
  KISA KODU
  SB0006
  BARKOD
  9786056627545
  KAĞIT CİNSİ
  KÜLTÜREL KİTAPLAR
  EN / BOY
  19,4 X 27,2
  AĞIRLIK
  0,505

  ÖZELLİKLER
  • Sayfa Sayısı: 212
  • Cilt: 1. sınıf sert karton kapak

  ARKA KAPAK YAZISI

  “Sizin en hayırlınız Kur’ân’ı öğrenen ve öğretendir” Nebevî düstûrunu rehber edinmiş beş on arkadaştık hepimiz.

  Çocuklarımızı ve gençlerimizi âhir zamanın câzibedâr günahlarından ve kötülüklerinden nasıl kurtarırız?

  Onlara sağlıklı ve doğru temel dinî bilgileri nasıl veririz?

  Manevî bir şuuru nasıl kazandırırız derdindeydik.

  Özellikle okullar kapanıp yaz tatili başladığında evlerimizi açıyorduk.

  Mûteber kitaplardan dinî bilgileri özenle seçiyor, fotokop ilerini çekerek arzu edenlere veriyorduk.

  Derslerimiz peygamberlerin ve evliyâların hayatlarından ibretli hikayelerle süsleniyordu.

  Zaman içerisinde öyle bir hâle geldi ki; şefkat ve muhabbetle yaptıgımız bu faaliyete talepler arttı.

  Daire genişledi.

  Güzel dinimize ait bu bilgileri, kolay ve anlaşılır bir dille kitaplaştırma düşüncesi hâsıl oldu.

  Yeniden yoğun bir çalısma içerisine girerek Süedâ Basım Yayın’a mürâcaat ettik.

  Böylelikle elinizdeki bu mütevazi kitap ortaya çıktı.

  Gençlerimizin millî ve manevî değerlerle yetişmesinde küçük bir katkısı olur ümîdiyle Cenâb-ı Hak’tan rızâsına mazhar ve istifadeye medâr olmasını niyaz ediyoruz.

  Gayret bizden, tevfîk ise Allah’tandır.

  TAKDİM

  Zaman-ı Âdem (as) den günümüze kadar, gelmiş geçmiş bütün ilim talebelerinin kazandıkları sevablar adedince Rabbimize hamd-ü senâlar, Efendimiz Muhammed Mustafa (sav)’e salât-ü selâmlar olsun.

  Peygamber Efendimiz bir hadîs-i şerîflerinde: ‘’Âhir zamanda imânı kalpte tutmak kor ateşi avuçta tutmak kadar zor olacak’’ buyurur. Gerçekten de yaşadığımız âhir zamanda imânımızı, dinî hayatımızı zedeleyecek günahların sel gibi, hem de cazip bir şekle bürünerek gelmesi genç neslin mukâvamet gücünü oldukça zorlaştırmaktadır.

  Bedîüzzaman Hazretleri ‘’dünya büyük bir manevî buhran geçiriyor. Manevî temelleri sarsılan garp cemiyeti (batı toplumu) içinde doğan bir hastalık, bir vebâ, bir tâun felâketi gittikçe yeryüzüne dağılıyor, bu müthiş sâri illete (bulaşıcı hastalığa) karşı İslâm cemiyeti ne gibi çârelerle karşı koyacak? Garbın (batının) çürümüş, kokmuş, tefessüh etmiş bâtıl formülleriyle mi? Yoksa İslâm cemiyetinin ter-ü taze imân esaslarıyla mı? (…) İmân kalesini küfrün çürük direkleri tutamaz. Onun için ben yalnız imân üzerine mesâimi teksif etmiş (çalışmamı yoğunlaştırmış) bulunuyorum.’’

  ‘’Karşımda müthiş bir yangın var. Alevleri göklere yükseliyor. İçinde evlâdım yanıyor. İmânım tutuşmuş yanıyor. O yangını söndürmeye, imânımı kurtarmaya koşuyorum.’’

  İşte bizler de Bedîüzzaman Hazretlerinin bu feryâdına kulak verip önce kendi imânımızı sonra başkalarının imânını, husûsan gençlerimizin imânını kurtarmak için gayret sarfediyoruz. Bahsi geçen mânevi hastalıkların yegâne ilâcının, kuvvetli imân dersleriyle harmanlanmış İslâm terbiyesi olduğunu düşünüyor ve bu niyetlerle hazırladığımız temel dinî bilgileri ihtiva eden çalışmayı 10 bölüme ayırarak takdim ediyoruz.

  1- FIKIH: Abdest, namaz, oruç gibi ibâdetlerimizin nasıl uygulanacağını açıklayan fıkıh ilminin temel meseleleri müfredâtımızda yer almaktadır. ’’Herşeyin dayandığı direk vardır, dinîn temel direği fıkıh ilmidir. Fıkıh bilmeden ibâdet eden gece karanlıkta bina yapıp, gündüz yıkana benzer.’’ (Beyhakî)

  2- SİYER: Bir hadîs-i kudsîde: ”Habîbim, sen olmasaydın Kâinatı yaratmazdım” buyurulur. Âyet-i Kerimede meâlen: ‘’Madem Allah’ı seversiniz, öyle ise Allah’ın sevdiği tarzı yapacaksınız. Ve o sevdiği tarz ise Allah’ın sevdiği zât’a (Muhammed Aleyhisselâtü Vesselâma) benzeyeceksiniz”. Bütün insanlığa ‘’en güzel örnek’’ olan sevgili Peygamberimizin hayatını siyer bölümünde bulabilirsiniz. ’’İnanıyorum ki Hz. Muhammed gibi her yönüyle mükemmel bir insan, bir daha gelmez.’’ (Michael H. Hart)

  3- PEYGAMBERLER TARİHİ: Rabbimiz Kur’ân-ı Kerim’de: ‘’(Biz) Peygamberleri ancak müjdeleyiciler ve (aynı zamanda) korkutucular olarak göndeririz. O halde kim imân edip (hâlini) ıslah ederse artık onlara hiçbir korku yoktur, onlar mahzun da olmazlar.’’ En’âm/48

  Onların hayatlarında nice örnekler vardır. Kitabımızda yer alan bu bölümü tefekkürle okuyabilirsiniz.

  4- DÖRT BÜYÜK HALİFE: Rabbimiz Kur’ân-ı Kerim’de ; (Ey ashâb-ı Muhammed!) siz, insanlar (ın iyiliği) için (ortaya) çıkarılmış en hayırlı bir ümmet oldunuz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah’a imân edersiniz. (Âl-i İmran/110) Bu âyet-i Kerimeye tam mazhar olan sahâbe efendilerimizin içinden, yalnız 4 büyük halîfenin kısa hayatlarını, bu bölüme aldık, ibretle okuyacağınızı ümid ediyoruz.

  5-ÖRNEK HANIMLAR: Onlar mâna âleminin nadîde çiçekleri, Müslüman hanımların mümtaz örnekleri, peygamberlerin ilk destekçileri, imân, sabır, takva, fedâkarlık, şefkat, iffet, ilim timsalleri. Onlar örnek hanımlar. Kısaca hayatlarını okuyabilirsiniz.

  6- ÂDÂB-I MUÂŞERET: Bedîüzzaman Hazretleri âdabı tarif ederken: ’’yemek, içmek ve yatmak gibi hâlâtın âdâbını, düsturlarını beyan eden ve muâşerete tealluk eden çok sünnet-i seniyyeler var. Bu nevi sünnetlere âdab tâbir edilir.’’der. Âdab-ı muâşeretin dünya ve ahiret için birçok faydaları vardır. Küçük bir misâl verecek olursak: ‘’Yemeğe tuz ile başlandığı takdirde, beyinden gönderilen bir uyarı sayesinde midede mukus tarafından sindirimi kolaylaştırıcı bir tabaka oluşturulur ve midenin sindirime hazırlıksız yakalanması önlenir.’’ Geniş bilgiyi bu bölümde bulabilirsiniz.

  7-KIRK HADİS: Kim ümmetim için, onların dinî işleriyle alâkalı kırk hadîs ezberlerse, Allah-ü teâla onu âlim olarak haşreder. Ben de mahşer günü onun hem sefâatçisi, hem de şâhidi olurum (Beyhakî)

  Sizler için seçtiğimiz 40 Hadîs’i kitabımızda bulabilirsiniz.

  8-TECVİD: Sönmez ve söndürülmez mânevi bir güneş olan hakîkatler kaynağı kitabımız Kur’ân-ı Kerîm’i eksiksiz, hatâsız, her harfin hakkını vererek okumayı öğreten Tecvid ilminin temel kurallarına müfredâtımızda öncelikle yer verilmiştir.

  ‘’Kur’ân-ı Kerîm’i okumakta mâhir olan, yüce, itâatkar elçi meleklerle beraberdir. Kendisine zor geldiğinden dolayı Kur’ân’ı kekeleyerek okuyana ise iki ecir vardır.’’ (Buhâri, Müslim, İbn-i Mâce, Nesâi)

  9- SOSYAL FAALİYETLER: Piyesler, skeçler; zekâ oyunları, şiirler ve ilâhîlerle süslediğimiz bu bölümü beğeneceksiniz.

  Kitabın 176. sayfasında ise, talebe-i ulûma yönelik hazırladığımız Risâle-i Nûr’dan; tevhid, namaz, kulluk bilinci, gençlik gibi mevzûları içine alan bir liste bulunmaktadır.

  10- OSMANLICA ÖĞRENME USÛLÜ: Osmanlıca her satır, yirmi kere yazılıp öğrendikten sonra 'Birinci Söz' bu minval üzere bitirilse, biiznillah İslâm harfleri ile yazmaya ve okumaya muvaffak olunur.

  Rabbimizden niyâzımız, rızâsına mazhariyet ve bu mütevazî çalışmanın daha mükemmel çalışmalara basamak olmasıdır.

  Ya İlâhi! Aklımızı, kalbimizi ve rûhumuzu Kur’ân’ın nûruyla nûrlandır! Nefsimizi Kur-ân’ın nûruyla irşâd ve onun nûruyla terbiye eyle! Hem bizleri o nûr ile yaşat, o nûr ile huzûruna al!

  Âmin!..

  İÇİNDEKİLER
  • TAKDİM
  • 1. BÖLÜM: FIKIH
  • 2. BÖLÜM:SİYER
  • 3. BÖLÜM:PEYGAMBERLER TARİHİ
  • 4. BÖLÜM:DÖRT BÜYÜK HALİFE
  • 5. BÖLÜM:ÖRNEK HANIMLAR
  • 6. BÖLÜM:ÂDAB
  • 7. BÖLÜM:KIRK HADİS
  • 8. BÖLÜM:TECVİD
  • 9. BÖLÜM:SOSYAL FAALİYETLER
  • 10. BÖLÜM:OSMANLICA ÖĞRENME USULU
  • KAYNAKÇA
 • {{EMBED}}
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.