11,00 TL
8,80 TL
Piyasa Fiyatı: 10,19 TL+ KDV
Fiyatı: 1,63 TL+ KDV
Kdv Dahil Fiyatı: 8,80 TL
Taksitli: 1,47 TLTaksit Sayısı 6
 • ARAS KARGO: 7,90 TL - (150 TL ÜZERİ KARGO BEDAVA)
 • MNG KARGO: 7,90 TL - (150 TL ÜZERİ KARGO BEDAVA)

  TEKNİK BİLGİLER
  • YAZAR
  • STOK KODU
  • KISA KODU
  • BARKOD
  • KAĞIT CİNSİ
  • KOLİ ADEDİ
  • AĞIRLIK
  • EN / BOY
  • :
  • :
  • :
  • :
  • :
  • :
  • :
  • :
  • MUHLİS KÖRPE
  • 04 01 01 64
  • SB0054
  • 9786056627569
  • 140
  • 0,117
  • 13,6 X 21
  TANITIM

  Cerîde-i İlmiye Bağlamında

  Bu çalışmada öncelikle oluşan yeni şartlar karşısında İslâm mütefekkirlerinin nasıl okunması gerektiğini, son dönem Osmanlı aydını olan İzmirli’nin, Gazzâli değerlendirmesini, yeni bir ilm-i kelâm ihtiyacını savunan İzmirli’nin, bu düşüncesinin meşruiyyetini sağlayacak tarihî zemini izah etmek gerekmektedir. İzmirli’nin Cerîde-i ilmiye bağlamında yazıları ile diğer makale ve eserlerinden de yararlanılmıştır. Bu çalışmanın giriş ve iki ana bölümünde İzmirli’nin, Gazzâlî hakkındaki değerlendirmeleri araştırılmıştır.

  İÇİNDEKİLER
  • ** 128 Sayfa
  • İÇİNDEKİLER
  • KISALTMALAR
  • TAKDİM
  • ÖNSÖZ
  • GİRİŞ
  • A- İZMİRLİ İSMAİL HAKKI’NIN HAYATI
  • B-YETİŞTİĞİ ÇEVRE
  • C- İLMÎ ŞAHSİYETİ VE ESERLERİ
  • D- KELÂM YÖNTEMİ
  • E- CERÎDE-İ İLMİYE

  • I. BÖLÜM - İZMİRLİ İSMAİL HAKKI’YA GÖRE GAZZÂLÎ VE KELÂM İLMİ
  • A- GAZZÂLÎ’DEN ÖNCE KELÂM İLMİ
  • 1. Hz. Peygamber Dönemi
  • 2. Selef Dönemi
  • 2.1. İcmal Dönemi
  • 2.2. Tafsil Dönemi
  • 3. Mütekellimler Dönemi
  • 3.1. Birinci Safha
  • 3.2. İkinci Safha
  • B- GAZZÂLÎ VE KELÂM İLMİ
  • C- GAZZÂLÎ VE FELSEFE
  • 1. Felsefî Hareket Devresi
  • 2. Tercüme Devri
  • 3. Felsefe Okulları Dönemi
  • D- GAZZÂLÎ VE BAZI FELSEFÎ EKOLLER
  • 1. Dehriyyun
  • 2. Tabiîyyun
  • 3. İlâhiyyun

  • II. BÖLÜM - İZMİRLİ İSMAİL HAKKI’YA GÖRE İMAM GAZZÂLÎ VE TASAVVUF
  • A- GAZZÂLÎ’NİN TASAVVUFA YÖNELMESİ
  • A- 1. GAZZÂLÎ’DEN ÖNCE TASAVVUF
  • B- GAZZÂLÎ VE BÂTINÎLİK
  • B- 1. GAZZÂLÎ’DEN ÖNCE BÂTINÎLİK
  • C- GAZZÂLÎ’NİN SELEFE YÖNELMESİ
  • SONUÇ
  • KAYNAKÇA
  • EKLER